Terug naar "aromatherapie"

Kwaliteitsgaranties welke u best eist:

De hierna vermelde kwaliteitsgaranties gelden zowel voor etherische oliŽn als voor hydrolaten.

De herkomst van de planten

De samenstelling van de etherische olie verandert naargelang van de herkomst. Daardoor is het belangrijk om het juiste chemotype te kunnen bepalen. Een voorbeeld : naargelang van de groeiplaats heeft de etherische olie van tijm een verschillende samenstelling. Het voornaamste bestanddeel ervan is ofwel : thymol, carvacrol, geraniol, linalol, terpineol of thuyanol, waardoor de etherische olie andere eigenschappen krijgt.

Voorbeelden:

Thym, gele thymus (vulgaris L. chemotype geraniol) geraniol - geranyl-acetaat

Thym, gele (thymus vulgaris L. chemotype linalol) 80% linalol - terpinen-1-ol-4 - linalyl-acetaat

Thym, rode (thymus vulgaris L. chemotype thymol) paracymeen - terpineen - thymol - carvacrol

Ook het gebruikte plantendeel is belangrijk. De etherische olie gestookt uit de hele plant, uit de bloemen, uit de wortel of uit het zaad kan een andere samenstelling hebben, en dus ook andere therapeutische eigenschappen.

Het moment van de oogst heeft ook zijn invloed op de kwaliteit van de olie. De plant moet immers geoogst worden op het moment dat zij het rijkst is aan aromatische esters. Dit varieert o.a. volgens het weer, het uur van de dag, het groeistadium van de plant... Zo heeft de etherische olie van munt een andere samenstelling als de plant 's morgens, 's middags dan wel 's avonds geplukt werd.

Wildpluk, biologische teelt en teelt gebruikmakend van chemische producten:

De oliŽn afkomstig uit wilde planten zijn altijd het actiefst. Zij moeten dan wel geplukt zijn in weinig vervuilde streken. Belangrijk is hier wel om te weten of de plukkers volgens ecologische normen werken en of ze BV een aantal richtlijnen volgen.

In Frankrijk heb je BV het keurmerk SIMPLES dat aan z'n leden zeer strenge regels voorschrijft. De plukkers en distilleerders die onder SIMPLES werken mogen uitsluitend met wilde of Bio teelt kruiden werken enmogen geen producten verwerken.Dergelijke organisaties eisen ook van de aangesloten leden dat er geen kaalslag op de natuur gepleegd wordt.Bij het plukken van BV lavendel in de bergen zal er op gelet worden dat er 
voldoende lavendel overblijft die in zaad kan komen om de continuÔteit te verzekeren.

Jammer genoeg zijn er heel wat verdelers die met ongecontroleerd wildpluk werken, er zijn voorbeelden bekend van roofbouw, waar er zonder respect voor de natuur gewerkt wordt om vlug winst te maken. Momenteel is rozenhout (Aniba rosaeodora) en zelfs sandelhout (Santalum album) een bedreigde plantensoort geworden, wegens de massale vraag naar deze etherische oliŽn.Indien gecultiveerde planten gebruikt worden dienen zij bij voorkeur van biologische teelt zijn. Bij stoomdistillatie kunnen sporen van sommige organische bestrijdingsmiddelen immers teruggevonden worden in het eindproduct. Daarvan zijn er meerdere voorbeelden via analyses aan het licht gekomen. Vooral citrusolien, afkomstig van geperste cirrusschillen kunnen erg veel chemische producten bevatten.

Een groot probleem ivm biologische teelt is echter dat etherische oliŽn die afkomstig zijn van planten die biologisch geteeld werden daarom niet noodzakelijk goed verwerkt worden tijdens het distilleerproces en er momenteel nog onvoldoende controlemogelijkheden zijn voor de inspecteurs van de Bio keurmerken (Nature et Progres- Biogarantie-EKO-Demeter).

Daarvoor hebben we de hulp nodig van onafhankelijke analysemethoden, die we verderop zullen bespreken.

De specifieke botanische variŽteit

Etherische oliŽn worden meestal onder een algemene naam verkocht, zonder dat hierbij de specifieke botanische soort vermeld wordt. Nochtans is het zeer belangrijk om de Latijnse naam van de plant te kennen. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken.

Soms wordt er erg lovend over "kamilleolie" gesproken in boeken of artikelen, zonder echter meer details over de soort kamille te geven. Welnu, er zijn momenteel drie soorten kamille te verkrijgen in etherische olie:

-Echte kamille (blauwkleurig, naargelang het azuleen of alfa bisabololgehalte): Matricaria chamomillae/recutita

-Roomse kamille (geel tot lichtgroen van kleur): Chamaemelum nobile

-Wilde kamille (kleurloos tot lichtgele kleur): Ormenis mixta en Ormenis multicola

Echte en wilde kamille hebben onstekingswerende eigenschappen (vooral de echte), maar zijn niet rustgevend, terwijl deze rustgevende eigenschap juist het grote kenmerk is van de Roomse kamilleolie.

Zuiverheid

Een etherische olie moet voldoen aan alle hierboven genoemde eigenschappen. Hiernaast moet zij ook onversneden zijn. Helaas komt het maar al te vaak voor dat een duurdere olie vermengd wordt met een goedkopere soorten of met bepaalde scheikundige stoffen.

vb:- Dennenolie aanvullen met terpentijn - rozenolie mengen met palmarosa

Sommige firma's schrikken er zelfs niet voor terug om bij de parfumindustrie etherische oliŽn over te kopen, nadat deze industrie er reeds een aantal bestanddelen heeft uitgehaald! We kunnen deze kwaliteit "in de vaktermen" gerust vergelijken met afgedraaide olie!

Welke etherische oliŽn aanschaffen?

Koop ze bij een ernstige handelaar die u informatie kan geven over de herkomst van de oliŽn.

Vertrouw geen slogans zoals "100% natuurlijk", "natuurlijke etherische olie", voldoet aan de farmacopee"... Helaas zijn dit maar al te vaak holle woorden. Koop enkel oliŽn waarvan u zwart op wit voldoende kwaliteitsgaranties krijgt.

Kontrolemogelijkheden van de kwaliteit van de oliŽn:

Enkele praktische tips:

-Leer de geur van de oliŽn te kennen door regelmatig de geuren in je op te nemen.

-leg een geurbibliotheek aan met alle oliŽn waarvan de herkomst zeker is, vb uit eerste hand, of waarvan een te betrouwen firma rechtstreekse banden met de distilleerder heeft.
Het volstaat om doorschijnende kleine flesjes te nemen en die goed in het donker en fris te bewaren. Doorschijnende flesjes zijn belangrijk omdat aldus de kleur van de oliŽn vergeleken kan worden.

-Ga na of de firma rekening heeft gehouden met de hierboven vermelde kwaliteitsnormen, vooral wat de naamgeving en chemotypes betreft.

Vraag of de betreffende firma analyses laat uitvoeren door een onafhankelijk labo van de oliŽn die ze niet uit eerste hand maar via tussenpersonen verkregen heeft.

Terug naar "aromatherapie"