Coronavirussen

Coronavirussen
Coronavirussen (van het Latijn ‘corona’ en ‘virus’ betekent letterlijk ‘kroonvirus’), of CoV, zijn positief enkelstrengige RNA- virussen met een omhulsel (groep IV van de Baltimore indeling) De naam verwijst vooral naar de leden van de onderfamilie de ‘Orthocoronavirinae’, volgens de taxonomie van l’ICTV1. Het viraal genoom heeft een lengte van 26.000 tot 32.000 baseparen. Het virus is typisch bekleed met grote (20nm), knots-of bloemblad-vormige oppervlakte-projecties, welke in elektronen-micrografie een afbeelding creëren die gelijkenis vertoont met de corona van de zon of met een kroon. Afhankelijk van de soort, besmetten ze zoogdieren of vogels.
Al deze virussen hebben gemeen dat de proteïnes aangeduid worden met een letter die hun locatie aangeeft. S (uitsteeksel), E (omhulsel), M (membraan), N (nucleocapside). Enkele onder hen, met name die van de subgroep A van het genre Betacoronavirus, bevatten een karakteristieke proteïne, HE (hemagglutinine esterase). Het coronavirus SARS heeft bovendien op de proteïne S een zijketen  voor het angiotensine-converterend enzyme die als hechthaar dient om de gastcel binnen te dringen.
Bovendien heeft het SARS coronavirus een verbindende plaats op het eiwit van s specifiek aan het angiotensine 22 omzettingsenzym dat als zijn ingangspunt in de gastheercel dient.

7 types coronavirussen kunnen de mens infecteren :
1. 229E (alfa coronavirus)
2. NL63 (alfa coronavirus)
3. OC43 (bèta coronavirus)
4. HKU1 (bèta coronavirus)

Andere menselijke coronavirussen:
5. MERS-CoV
6. SARS-CoV
7. Covid19

1. SARS-CoV
Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus, vertaald ernstig acuut ademhalingssyndroom, is een infectie met soms een levensbedreigende vorm van atypische longontsteking veroorzaakt door het SARS-coronavirus. De eerste gevallen verschenen in China in november 2002 en heeft een epidemie veroorzaakt in mei 2003. Het virus dook op in Hong Kong, op de 1ste verdieping van Hotel Metropool, vervolgens in Singapore, alsook in Hanoï (Vietnam). De WHO lanceerde toen een wereldwijd alarm op 12 maart 2003. Het hotel was immers een belangrijke ontmoetingsplaats voor vele internationale handelsactiviteiten. Dat verklaart waarom de epidemie wereldwijd verspreid is kunnen geraken aangezien de eerste dragers gereisd hebben tussen Hong Kong en de andere besmettingshaarden. Een studie in 2013 slaagt erin een levend virus uit de uitwerpselen van Chinese vleermuizen te isoleren. Dit virus is nauw verwant aan het SARS coronavirus (voor 95% genetisch overeenkomend). Het bevestigt definitief het vermoeden dat deze dieren drager zijn van de oorsprong van deze besmettelijke ziekte. Deze studie toont ook aan dat het virus op een directe manier kan overgaan van de vleermuis op de mens.

2. MERS-CoV
Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus is een infectieziekte, veroorzaakt door een nieuw virus dat werd ontdekt in 2012 en behoort tot de familie van de coronavirussen. He MERS-virus kan aanleiding geven tot zeer ernstige en zelfs dodelijke luchtweginfecties. Het virus is besmettelijk en er zijn aanwijzingen dat dromedarissen in het Midden-Oosten het MERS-virus kunnen overdragen op mensen.
De symptomen van het MERS virus doen aan een longontsteking denken, maar ook nierfalen en maag-darmverwikkelingen kunnen optreden, met vaak een dodelijke afloop. Bij de mens kent het virus een sterke groeibeweging ter hoogte van de slijmkliercellen van het longepitheel. Het is ook aangetoond dat het virus gemakkelijk ontsnapt aan de reacties van het aangeboren immuniteitssysteem en het verstoord de productie van interferonen in de cellen.
Het MERS virus vertoont de vereiste eigenschappen om het virus te laten klasseren als complexe ziekteverwekker die eventueel kan evolueren tot een pandemie. De WHO en talrijke specialisten hebben het daarom snel benoemd als een gevaar voor de wereldgezondheid.

3. De longontsteking van Wuhan (COVID19)
Een nieuwe vorm van het acuut ademhalingssyndroom, analoog aan SARS, is opgetreden in Wuhan (China) begin december 2019. De longontsteking is te wijten aan een nieuw coronavirus, waarvan 6 genomen gekend zijn bij de internationale wetenschappelijke gemeenschap
https://www.latimes.com/science/story/2020-02-22/by-decoding-the-coronavirus-genome-scientists-hope-to-gain-the-upper-hand-in-the-outbreak

4. Andere zeer dodelijke virussen
– Het Marburg virus (Duitsland), veroorzaker van vaak dodelijke ziekte die gepaard gaat met hevige bloedingen uit alle lichaamsopeningen
– Het Ebola virus , zeer dodelijk, veroorzaakt inwendige bloedingen

Beide virussen behoren tot de familie van Filovirussen, uit de orde van Mononegavirussen (Groep V). Ik ga deze twee ziekten niet behandelen hier . Ze zijn in die mate besmettelijk en dodelijk dat deze ziekten de neiging hebben om te verdwijnen bij gebrek aan overlevenden.

Link:
De natuurlijke antwoorden bij een pandemie.
De griep
Het Covid19
Terug naar Pandemie