Pandemie

Natuurlijke antwoorden bij pandemieën

 

(Update van mijn artikel van 2005 ten tijde van de vogelgriep.)
Men spreekt al een tijd over de waarschijnlijkheid van een griepuitbraak wereldwijd waarbij mogelijk duizenden, zelfs miljoenen doden zullen vallen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Ik wil graag met u overlopen wat de feiten zijn en welke natuurlijke middelen we kunnen aanwenden in geval van een uitbraak.
Michel Vanhove

Thema’s:

De pandemiën
De griep
De coronavirussen
Het Covid19
Natuurlijke antwoorden (planten, etherische oliën en nog meer)

Pandemie
Een pandemie is een ziekte besmetting die een heel continent, of zelfs de hele planeet treft. Voorbeelden van pandemieën zijn:

De Zwarte Dood :
De builenpest woedde heel sterk in de periode van 1347 – 1351. Een derde deel van de Europeanen lieten toen het leven door deze ziekte. Tot in de 19de eeuw waren er vlagen van de pest.

– De Spaanse griep :
De meest dodelijk pandemie ooit uit de mensengeschiedenis. Tussen 1918 en 1920 werd 50 % van de bevolking besmet, 20 – 50 miljoen mensen stierven.

– AIDS : Wordt gezien als een pandemie en het lijkt erop dat dit wel eens de dodelijkste pandemie zou kunnen worden in de geschiedenis

Vergelijking mortaliteitsgraad (zonder vaccinatie)
Ziekte van Creutzveld- Jakob 100 %
Hondsdolheid 100 %
Ebola (EBOV) 83-90 %
HIV 80 – 90 %
Marburg virus 23 – 90 %
Griep, type A H5N1 (variant vogelgriep) 60 %
Builenpest 5 – 60 %

Besmettingsgevaar
Het reproductiegetal (R0) geeft de graad van besmettingsgevaar aan. Wanneer de R0 minder is dan 1
:elke infectie veroorzaakt minder dan 1 nieuwe infectie
Wanneer de Ro gelijk is aan 1 :
elke infectie veroorzaakt 1 nieuwe infectie
Wanneer de Ro meer is dan 1 :
elke infectie veroorzaakt meer dan 1 nieuwe infectie, in dat geval zal de ziekte uitbreken onder de mensen en een epidemie is mogelijk.

Belangrijk: het reproductiegetal geldt enkel indien de persoon niet gevaccineerd is, de ziekte nog niet heeft gehad en wanneer de ziekte niet kan behandeld worden

Hoe wordt het reproductiegetal van een ziekte berekend ?
Duur van de ziekte :
Bepaalde ziektes hebben langere besmettingsperioden dan anderen, bijvoorbeeld voor de griep, schat met 8 dagen voor een volwassene en tot 14 dagen voor kinderen. De zieken zullen de ziekte meer verspreiden naargelang de infectieperiode. Het reproductiegetal ligt dan hoger.

Het contact :
Een besmette persoon die meer in contact komt met andere niet-besmette personen of niet gevaccineerden zal de ziekte meer verspreiden. Ook in dit geval gaat het reproductiegetal omhoog. Quarantaine kan dit voorkomen.

Besmettingswijze :
Wanneer een virus doorgegeven kan worden door de lucht (griep, mazelen), gaat het reproductiegetal aanzienlijk omhoog. In dit geval is een fysiek contact met de zieke niet noodzakelijk om de ziekte op te lopen. In het geval van Ebola of HIV, wat alleen doorgegeven kan worden dmv lichaamssappen, ligt het besmettingsgevaar lager.

Enkele R0-waarden :
Mazelen 16-18
Kinkhoest 12-17
SARS 2-5
HIV 2-5 Griep, type A 2 -3
COVID19 <3,4

Link:
De griep
Coronavirussen
Het Covid19
De natuurlijke antwoorden bij een pandemie.