Bibliotheek

Nederlandstalige pdf of img bibliotheek, gehele of gedeeltelijke oude boeken met als thema destillatie-planten.

1  Algemeen Huishoudelijk, Natuur, Zedekundig en Konst-Woordenboek, Leyden en Leeuwarden, 1778

Thema destillieren, enkele mooie afbeeldingen.

enkele mooie afbeeldingen:


Download in zip formaat

Ambrosius Paré, vertaling, thema :distillatie, wateren enz…

4e Editie, vertaling Carolum Battum, Amsterdam, gedrukt door Carolus van Breughel, 1636

enkele mooie afbeeldingen:Download hier als zipbestand.

Vervolg pagina 2